Prestatieafspraken 2019

Donderdag 10 januari 2019

Prestatieafspraken 2019

Ieder jaar maken de gemeente Wijk bij Duurstede en Woningbouwstichting Cothen prestatieafspraken met elkaar. Dit is een mogelijkheid die is opgenomen in de Woningwet 2015. Basis voor die afspraken is het “bod” dat de corporatie (WBS Cothen) uitbrengt bij de gemeente. In dat “bod” geeft WBS Cothen aan wat haar inzet is bij het realiseren van de doelstellingen zoals opgenomen in de Woonvisie van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Ook voor het jaar 2019 hebben de gemeente en WBS Cothen prestatieafspraken met elkaar gemaakt. Deze liggen in het verlengde van de afspraken zoals die ook in 2018 zijn gemaakt. Belangrijk is dat gemeente en corporatie gezamenlijk optrekken in het realiseren van een zo prettig mogelijk wonen in de gemeente Wijk bij Duurstede en in het bijzonder in de kern Cothen. Bijgevoegd treft u de voor 2019 gemaakte afspraken aan. Heeft u vragen of wilt u een nadere toelichting neem dan contact met ons op.

Neem contact op.