Toekomstverkenning Woningbouwstichting Cothen

Maandag 29 juni 2020
Woningbouwstichting Cothen heeft in de afgelopen periode een toekomstverkenning uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is dat het voor kleine woningcorporaties steeds moeilijker wordt om zelfstandig te werken en te voldoen aan allerlei eisen en regels die voor ons werk gelden en zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we momenteel niet in staat om zelfstandig zowel woningen te renoveren als nieuw te bouwen. We hebben grond in De Kamp maar kunnen daar zelf geen nieuwbouw realiseren. Dit alles heeft ertoe geleid dat wij momenteel met een collega woningcorporatie in gesprek zijn over de mogelijkheden van samenwerking en/of fusie. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij daarover meer informatie verstrekken op de website.