Nieuwe regels voor woningtoewijzing

Dinsdag 30 juni 2015

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015- gemeente Wijk bij Duurstede

Nieuwe regels voor toewijzing van sociale huurwoningen en wijzigingen in de woningvoorraad

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Het uitgangspunt van deze aangepaste wet is keuzevrijheid van woningzoekenden in waar zij zich willen vestigen. Concreet betekent dit voor u, dat u volgens deze wet geen binding meer met een stad of regio nodig heeft om er een sociale huurwoning te mogen betrekken. Daarom heeft de gemeenteraad een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld die op 1 juli ingaat.

Per 1 juli aanstaande wordt daarom een aantal regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen iets aangepast, zodat woningzoekenden niet meer uitgesloten worden op basis van bindingseisen, leeftijd en huishoudgrootte. Wel krijgen bepaalde groepen voorrang op de toewijzing bij bepaalde woningen. Welke voorrangsregels van toepassing zijn, wordt altijd in de advertentie vermeld.

Hieronder leest u een aantal belangrijke wijzigingen en wat die voor u kunnen betekenen.

Geen eisen voor binding met de regio meer

U hoeft geen binding met de provincie Utrecht meer te hebben om te kunnen reageren op een sociale huurwoning in de regio Utrecht. Iedereen in Nederland mag in het hele land een sociale huurwoning zoeken. Wel kunnen corporaties een klein deel van het woningaanbod met voorrang toewijzen aan mensen die al in die buurt wonen.

Geen huisvestingsvergunning voor koopwoningen meer nodig

Voor een koopwoning heeft u geen huisvestingsvergunning meer nodig. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. De gratis koopinschrijving bij WoningNet vervalt daarom. Woningzoekenden met een gratis koopinschrijving hebben hierover al bericht ontvangen.

Mensen met een lager inkomen krijgen voorrang

Huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen voorrang voor goedkope huurwoningen. Dit geldt nu al in een groot deel van de regio, maar straks ook echt in de hele regio.

Heeft u een inkomen tussen de € 34.911 en € 44.659 (de zogenaamde middeninkomens)? Dan kunt u vanaf 1 juli alleen reageren op sociale huurwoningen met een rekenhuur vanaf € 618 (ook als u een urgentie hebt).

Ook voorrang voor grote huishoudens

Ook de grootte van een huishouden speelt een belangrijke rol: meerpersoonshuishoudens krijgen voorrang bij de woningen met 4 kamers of meer.

Voorrang voor jongeren en mensen van 65+

Seniorenwoningen krijgen een nieuwe naam. Deze zijn voortaan herkenbaar aan het label Voorrang 65+. Iedereen mag reageren op deze woningen, maar woningzoekenden vanaf 65 jaar krijgen voorrang. Hetzelfde geldt voor jongerenwoningen: iedereen mag reageren, maar jongeren (t/m 22 of t/m 29 jaar) krijgen voorrang.

Mantelzorg

Moet u verhuizen, omdat u mantelzorg gaat verlenen of ontvangen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor urgentie.

Wijzigingen in de woningvoorraad

Gaat u een woning onttrekken aan de woningvoorraad, omzetten, samenvoegen of splitsen dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Voortaan hoeft u geen financiële tegemoetkoming meer te betalen hiervoor deze activiteiten.

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015- gemeente Wijk bij Duurstede kunt u vinden op www.overheid.nl. Meer informatie over alle toewijzingsregels vindt u op www.woningnetregioutrecht.nl.