Folders & formulieren

Informatie voor huurders

1. Klussen in uw woning
Wat zijn de spelregels met betrekking tot klussen in de woning. Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont en uw woning naar eigen smaak en wensen kunt aanpassen. Wilt u dus zelf wat veranderingen aanbrengen uw woning, dan kan dat in veel gevallen. Deze folder geeft u duidelijkheid omtrent de mogelijkheden en voorwaarden voor het klussen in uw woning.
Wilt u tips voor het onderhouden van en klussen in uw woning, download dan de volgende folders:
- Gaten boren
- Hoe saust u wanden en plafonds
- Lekkende kraan
- Waarom moet een CV worden bijgevuld

2. Overname goederen en reparatiewijzer
Als u gaat verhuizen naar of uit een van onze woningen, kunt u in sommige gevallen afspraken maken over de overname van goederen. In deze folder leest u hier meer over.
Reparatiewijzer: Tevens vindt u in deze folder per rubriek aangegeven wie er verantwoordelijk is voor reparaties en onderhoud.

3. Verhuizen
In deze folder leest u wat u allemaal moet doen als u gaat verhuizen

4. Verhuiskostenreglement
In deze folder leest u wat u de regels zijn om in aanmerking te komen voor een verhuiskostenvergoeding.

5. Formulier opzeggen huur
 
6. Erfafscheidingen
In deze folder kunt u lezen wanneer het plaatsen van erf- en perceelafscheidingen vergunningsvrij is en in welke situaties u een omgevingsvergunning nodig heeft.   

7. Schone lucht in huis
Schone lucht is belangrijk voor uw gezondheid. In deze folder, die is opgesteld door GGD Midden-Nederland, vindt u tips om de lucht in huis gezonder te maken.

8. Grip op de knip
Het inlooppunt ‘Grip op de knip’ Wijk bij Duurstede helpt u gratis met al uw vragen!
  • Hulp nodig bij het invullen van formulieren?
  • Moeite met de administratie?
  • Brieven die u niet begrijpt?
  • Schulden?
  • Rondkomen lastig?
  • Overzicht kwijt? 
Stichting Binding, Steenstraat 14a in Wijk bij Duurstede
Dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.30 uur
Mail: gripopdeknip@stichting-binding.nl.
Tel: (0343) 473075.

9. Wegwijs met dementie
Wijk bij Duurstede vergrijst. En daardoor krijgen ook steeds meer mensen te maken met dementie. Dan moet er vaak veel geregeld worden. Niet alleen medische zaken, maar ook op het gebied van ondersteuning, welzijn, wonen, etc. Gelukkig is er veel zorg in Wijk bij Duurstede, die (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers kunnen gebruiken. Alle informatie staat in een handig boekje: ‘Hulp bij dementie in de gemeente Wijk bij Duurstede’. In het gratis boekje staan ook telefoonnummers en (email)adressen van nuttige organisaties.

10. Ondersteuning bij een laag inkomen.
Heeft u een laag inkomen? Dan is er ondersteuning voor ontmoeten en meedoen.

11. Signaleringslijst
Nieuwsbericht voor huurders inzake signaleringen.

Informatie voor nieuwe huurders

1. Gegevens gegadigde woonruimte
Dit formulier dient u als onderdeel van de woningacceptatie ingevuld in te leveren.
 

Informatie over Woningbouwstichting Cothen

1. Integriteitscode
Per 1 september 2008 hanteren we bij de Woningbouwstichting Cothen een integriteitscode. In dit document geven we aan wat integriteit voor ons betekent en hoe we - als gevolg daarvan - met elkaar en met onze relaties om willen gaan. Als Woningcorporatie hebben we niet alleen een belangrijke maatschappelijke taak, maar werken wij ook met maatschappelijk kapitaal. Hiermee willen wij in alle openheid zorgvuldig en betrouwbaar omgaan. Ook daarom hebben we een integriteitscode opgesteld.

Om de folders en formulieren te kunnen lezen, heeft u Acrobat Reader nodig. Heeft u niet de beschikking over Acrobat Reader, dan kunt u deze hier downloaden.

Neem contact op