Raad van Commissarissen

Elke woningcorporatie in Nederland heeft een Raad van Commissarissen die belast is met het toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie. Belangrijke besluiten van de bestuurder behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een adviserende functie voor de werkorganisatie. In 2018 is er een wijziging gekomen in de samenstelling van de raad van Commissarissen. De heer J.J. (John) van Eijk is afgetreden en zijn plaats is ingevuld door de heer O.H.J. (Oscar) Temminck uit Driebergen. In november 2019 is de heer P.J. van Dijen afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen.

Rooster van aftreden kunt u hieronder vinden bij Downloads & links.