Raad van Commissarissen

Elke woningcorporatie in Nederland heeft een Raad van Commissarissen die belast is met het toezicht op de gang van zaken binnen de organisatie. Belangrijke besluiten van de bestuurder behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen een adviserende functie voor de werkorganisatie.
In 2019 en 2020 zijn er wijzigingen gekomen in de samenstelling van de raad van Commissarissen. De heren J.C. Bloemheuvel en P.J. van Dijen zijn afgetreden. Vanaf medio 2020 bestaat de Raad van Commissarissen uit de heer E. Kemperman, voorzitter, de heer O.H.J. Temminck en de heer H.M. de Loor.

Rooster van aftreden kunt u hieronder vinden bij Downloads & links.